conzept byg

Conzepts historie

Conzept blev etableret i 2002 i forlængelse af at ejerne Jesper Kaag og Frank Boas’s arbejde som projektleder i kommunerne. De følte sig låste af manglende forståelse for at etablere en pædagogisk praksis de virkede overfor udsatte unge i kommunerne.

Den første en elev kom fra Ballerup Kommune, som skulle ud og bygge og samtidig have lidt undervisning. Der kommer langsomt flere elever ind i firmaet fra forskellige kommuner og behovet for mere undervisning og praktikpladser vokser.

Den pædagogiske grundide var, at tage de unge ud og arbejde sammen med Jesper og Frank hos en tømrervirksomhed. Når man over en periode havde arbejdet sammen med virksomheden og støtte til den unge, skulle den unge kunne forsætte selvstendigt uden pædagogisk (mentor) støtte i virksomheden.  Det var dog ikke nogen succes i alle tilfælde. Håndværksvirksomhederne oplevede herefter i nogle tilfælde, at de unge ikke kom til tiden, de var påvirket af stoffer elle andre sociale begivenheder og måtte sendes hjem, eller de unge kom slet ikke. Disse unge blev en for stor belastning for virksomhederne og de stoppede samarbejdet med Conzept. De unge ikke havde så ikke nogen praktikplads og der skulle findes andre løsninger.

Og udviklingen forsætter

Dette blev startskuddet til at der blev startet en tømrervirksomhed, hvor man kunne tilpasse pædagogikken til den enkelte elev, så eleverne kunne få en succesoplevelse af at være på arbejde. De tømrer der blev ansat var i besiddelse af de særlige pædagogiske evner og især tålmodighed, der skal til for at arbejde med disse unge.

Der bliver ansat en folkeskolelærer til undervisning i dansk og matematik. Princippet om at eleverne kan være ude og bygge 3 dage og to dage med undervisning begynder at tage rigtig form. Denne Pædagogik og udviklingen af elevernes kundskaber bliver til en stor succes.  Det er denne pædagogiske arbejdsmodel der stadigvæk er en af grundidéerne i Conzept.

Herefter begynder Conzept at tage sin nuværende form med

  • Erhvervsklasse
  • Forbedrende undervisning til Erhvervsskolerne
  • Flygtningeprojekt
  • Grøn Projektafdeling
  • Tømrervirksomhed med underafdelinger af Murer, elektriker og maler.